اخبار 

۱۳۹۷/۰۷/۰۱

کشتی مسافربری سانی

ec304cac-4bae-4999-bcc9-ccfa84af3dcb.jpg کشتی مسافربری سانی اولین سفر خود را از بندر شهید باهنر به بندر خالد شارجه تحت نمایندگی کشتیرانی دریاپیشه گان در تاریخ 1397/07/01 آغاز نمود.
سفرهای این کشتی از مقصد بندرعباس (بندر شهید باهنر) روزهای  یکشنبه و سه شنبه هر هفته به مقصد بندر شارجه و دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از مبدا بندر شارجه به بندر شهید باهنر می باشد.