خدمات › خدمات دریایی › تدارکات دریایی › تامین قطعات یدکی 

تامین قطعات یدکی

شرکت دریاپیشه گان در راستای ارایه خدمات به مشتریان خود، تامین قطعات با کیفیت را از کمپانی اصلی در دستور کار خود داشته و با بررسی منابع داخلی و خارجی و استفاده از تجربیات ارزشمند پرسنل خود و مطالعه و بررسی بازارهای داخلی و بین المللی، آمادگی تأمین کلیه قطعات یدکی را دارا می باشد.

انواع تامین قطعات یدکی