خدمات › خدمات دریایی › تدارکات دریایی › تامین نیروی انسانی 

تامین نیروی انسانی

خدمه ای که توسط شرکت دریاپیشه گان سامان دهی می شوند، نیروهای مجرب وآموزش دیده می باشند که تمامی دوره های حرفه ای را گذرانده اند و صلاحیت آنها توسط سازمانهای معتبر دریایی تایید شده است. 
 تمامی خدمه در سلامت کامل ودارای تجربه درازمدت کار ودارنده مدارک مورد تایید و مرتبط می باشند.
 جذب نیروی انسانی توسط شرکت دریاپیشه گان بر اساس تجربه، لیاقت دریانوردان در تمامی رده ها و همچنین دارا بودن مدارج ومدارک مرتبط می باشد . 
وسعت فعالیت ما شامل تامین نیرو در تمامی زمینه ها برای شرکت های پیشرو اعم از خارجی و داخلی از جمله کشتی های کارگو، فله بر، کانتینر بر، نفتکش و شرکت های بین المللی می باشد.
دریاپیشه گان با سابق درخشان تاکنون توانسته با شمار زیادی از شرکت های بزرگ حمل ونقل دریایی وصاحبان شناورهای خارجی وداخلی همکاری و رابطه ی گرمی ایجاد کند.
این شرکت توسط تیم مجرب وحرفه ای با پشتوانه سالها کار متوالی در زمینه های گوناگون مرتبط با دریا رهبری می شود.

انواع تامین نیروی انسانی