خدمات › خدمات بندری 

خدمات بندری

شرکت دریاپیشه گان این افتخار را دارد با بیش از ۲۰ سال تجربه در امر خدمات بندری شامل تخلیه و بارگیری، بارشماری، انبارداری، نگهداری کالاهای صادارتی و وارداتی آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به صادرکنندگان و واردکنندگان با رعایت نکات ایمنی و مدیریت با کیفیت اعلام می نماید.

انواع خدمات بندری